Smitloopbaan en re-integratie

Systemisch coachen
_____

Heb jij het gevoel dat jou steeds dezelfde dingen overkomen?
Bepalen negatieve gedachten of overtuigingen jouw leven?
Val je steeds terug in dezelfde patronen of situaties?


Systemisch coachen is een vorm van coaching die gericht is op relaties tussen mensen en steeds terugkerende patronen. De term ‘systeem’ verwijst naar het feit dat iedereen deel uitmaakt van sociale systemen, zoals een gezin, familie, schoolklas of buurt. In een systeem beïnvloeden mensen elkaar: gedachten, gevoelens, verwachtingen en gedragingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit de omgeving. Dit is een complex proces waarbij misverstanden en problemen kunnen ontstaan.


Zo kun je je gedwongen voelen steeds  dezelfde rol op je te nemen en te verzanden in terugkerende patronen. Hierbij is het gezin van herkomst vaak het systeem met de meeste invloed. 


Als systemisch coach kan ik je leren patronen te herkennen en te doorbreken, zodat je minder beïnvloed wordt door sociale systemen en beter in staat bent eigen keuzes te maken.